Akon Zoo – Wild Asia Exhibit

Location: Akron, OH 
Photos courtesy of Engraphix